top of page

תוצאות החיפוש שלכם

נמצאו 163 תוצאות

 • ויקטור זיסלין - עדשה רחבה או טלה? זאת השאלה!

  ההרצאה התקיימה ב-6 לנובמבר 2022 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • ויקטור זיסלין - עבודה עם פריסטים בלייטרום

  ההרצאה התקיימה ב-2 לאפריל 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • שרון שטרן - השראה צילומית - תמונות וסיפורים

  ההרצאה התקיימה ב-20 לנובמבר 2022 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • ויקטור זיסלין - עריכה מתקדמת בלייטרום

  השיעור התקיים ב-13 לספטמבר 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • קובי קלימיאן - דגשים בעריכה אומנותית - מודלית

  ההרצאה התקיימה ב-9 לפברואר 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • שלי פדן לורבר - פורטרטים ושיטות עבודה עם מצולמים

  ההרצאה התקיימה ב-22 לפברואר 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • אשר סבידנסקי - צילום תרבויות בעולם

  ההרצאה התקיימה ב-13 למרץ 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • הגר רפאלי - צילום ניובורן

  ההרצאה התקיימה ב-21 למרץ 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • אופיר פוס - לראות את האור - כלים להבנת האור בצילום

  ההרצאה התקיימה ב-23 לאפריל 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • ויקטור זיסלין - מה זה פוקוס בצילום

  השיעור התקיים ב-3 למאי 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • אודי מוצני - כל השלבים ליצירת תמונה מנצחת

  השיעור התקיים ב-9 למאי 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

 • ויקטור זיסלין - מה זה עומק שדה בצילום

  השיעור התקיים ב-15 למאי 2023 לאתר בית הספר פוטוטיפס לאינסטגרם של פוטוטיפס: לקבוצת הפייסבוק של פוטוטיפס לאתר של ויקטור זיסלין © כל הזכויות שמורות לויקטור זיסלין ופוטו טיפס

bottom of page