top of page

מדיניות ותנאים להשתתפות במסעות הצילום שלנו לחו"ל

השימוש בלשון זכר הוא לצורכי הנוחות בלבד וכל הנאמר רלוונטי לשני המינים באותה מידה

מדיניות זו מתייחסת לכלל טיולי הצילום של פוטוטיפס ברחבי העולם


 
פוטו Trips - מדיניות ותנאים להשתתפות במסעות הצילום שלנו
 


1. בית הספר לצילום פוטו טיפס והמותג "פוטו Trips"

 • בית ספר לצילום, פעיל וחווייתי הפועל למען צלמות וצלמים חובבים ומקצועיים בארץ ובעולם.

 • תלמידי בית הספר, חברי המועדונים השונים הפועלים במסגרת בית הספר והקהילה הכללית לומדים צילום בקבוצות קטנות ואיכותיות, יוצאים יחד לפעילויות, טיולים וסדנאות, יוצרים חברויות ושותפויות וחולקים את האהבה לעולם המופלא של הצילום.

 • בית הספר הינו בעל אופי משפחתי שמטרתו להוות סביבה תומכת ומלמדת עבור כלל ציבור הצלמים בארץ ובעולם.

 • המיקוד בכל פעילות של בית הספר הוא על חווית הלימוד המוקפדת והמקצועית ביותר - בדגש על יחס אישי וחברי ושיח מכבד ומעצים.

 • "פוטו Trips" הינו מותג הפועל בחסותו של בית הספר פוטו טיפס, במסגרתו יוצאים הטיולים והמסעות של בית הספר לחו"ל.

 

2. למי מתאימים מסעות וטיולי הצילום שלנו?

 • המסעות שלנו מיועדים לצלמים מתחילים ומנוסים כאחד, חובבים ו/או מקצועיים עם רצון עז לחוות חוויות מיוחדות ולהמשיך לשפר את ארגז הכלים הצילומיים שלהם, להלן "הנוסעים" ו/או "הנוסע" ו/או "המזמין".

 

3. הצהרה

 • מסמך זה מרכז את כל התנאים הרלוונטיים לפעילויות קהילת פוטוטיפס בחו"ל, תחת המותג "פוטו Trips".

 • עצם הרישום לטופס ההרשמה באתר פוטוטיפס לטיול/מסע ו/או ביצוע תשלום מקדמה / דמי רישום / תשלום מלא ו/או ביצוע רישום מתועד לטיול (מייל, הודעה, וכד') מהווה הסכמה לכל התנאים הרשומים במסמך זה של תנאיי הטיול.

 • במידה והתשלום על חלק מהטיול ו/או הטיול במלואו בוצע ע"י צד ג' שאינו מצטרף בפועל לטיול, כל התנאים במסמך חלים הן על צד ג' המשלם והן על הנוסע.

 • לא תתקבל כל טענה מצד המזמין ו/או הנוסע כי לא קראו ו/או כי לא הסכימו לתנאים המפורטים במסמך זה לפני או אחרי ביצוע הרישום ו/או התשלום.

 • פוטו Trips רשאית לעדכן מסמך זה מעת לעת בהתאם לשינויים הנדרשים במדיניות ותנאיי הטיולים על מנת להיות שקופים לחלוטין ולהציג את המידע בצורה הכי ברורה ונגישה שאפשר.


 

4. ארגון המסעות, טיסות וביצוע הטיולים

 • פוטו Trips מארגנת את הטיולים והמסעות באמצעות חברות תיירות בעלות ניסיון רב באירגון וביצוע טיולים ו/או נותני שירות ו/או ספקים מקצועיים ואמינים בארץ ובעולם.

 • כל המידע אודות הטיולים של פוטו Trips והשירותים המוצעים במהלך המסעות (תכניות מסע, טיסות, מלונות, לו"ז, כלכלה, הסעדה, פעילויות וכד') המוצג באתר של קהילת פוטוטיפס ו/או באלוני מידע במדיות השונות ו/או בכל מקום אחר ובכל דרך אחרת מבוסס במלואו על המידע שהתקבל אצל פוטו Trips מחברות התיירות ו/או נותני השירותים השונים ונציגיהם במדינות הרלוונטיות למסע.

 • במסעות עם טיסות לחו"ל, האחריות הבלעדית לביצוע תקין של הטיסות הינה של חברות התעופה בלבד, כגון - זמני הטיסות, עיכובים, מסלולי הטיסה, חברות התעופה המבצעות את הטיסות בפועל, נחיתות ביניים, כבודה וכד'. למען הסר ספק, פוטו Trips ו/או נציגיה לא ישאו באחריות כלשהי בגין שינויים כלשהם של חברות התעופה ו/או בגין נזק כלשהו שעלול להגרם בעקבות השינויים ו/או עלות כלשהי שעלולה להתווסף לעלות הטיול בעקבות שינויים אלו למי מהנוסעים.

 • האחריות לכבודה במהלך הטיסות הינה של חברות התעופה בלבד. כל אובדן ו/או נזק לכבודה ו/או עיכוב בזמני המסירה ו/או עלויות שעלולות להתווסף לעלות הכולל של הטיול יטופלו ישירות מול חברות התעופה על ידי הנוסעים. למען הסר ספק, במידה וחל עיכוב במסירת הכבודה לאחד הנוסעים, הטיול ימשיך ללא עיכוב.

 • פוטו Trips ו/או חברות התיירות הנותנות את שירותיהם יסייעו למיטב יכולתם למשתתפים שינזקו משינויים כלשהן של חברות התעופה בטיפול בטענתם של הנוסעים מול חברות התעופה.

 

5. אופי המסעות

 • המסעות צפויים להיות בדרגות קושי משתנות, מהקלה ביותר, בינונית ועד לטיולים למטיבי לכת. בהתאם לאמור, נדרשת סיבולת פיזית (ובעיקר מנטלית) מסוימת, גם במסעות הקלים וגם במאתגרים. מידע מדויק לגבי אופי המסע ורמת הקושי ימסר למשתתפים בכל מסע בנפרד.

 • במהלך המסעות יתכנו הליכות בשבילים מסודרים ובשטח פתוח, כבישים ויערות בעלי סיכונים מסוימים. כמו כן, צפויות עמידות ממושכות בשטח, שהייה בתנאיים מאתגרים, תנאיי מזג אויר מגבילים ולא צפויים וכד'. על המשתתפים להיות מודעים לאופי הפעילויות ולסיכונים העלולים להתממש במהלכן.

 • חלק מהפעילויות מוגדרות כאתגריות בהן ישנם סיכונים העלולים לגרום לפגיעה קלה, קשה ואף חמור מכך. השתתפות בפעילויות אלו היא בהסכמה מלאה של המשתתף תוך הבנה של הסיכונים שלהן ולקיחת אחריות מלאה על ההשלכות. במקרים מסוימים בהם זה יתאפשר, תינתן אפשרות לוותר על פעילויות אלו, בתיאום מראש.

 • הפעילויות השונות ולוחות הזמנים עלולים להשתנות, להדחות ובמקרים קיצוניים אף להתבטל במהלך המסעות עקב מצבים לא צפויים שאינם בשליטת המארגנים המוגדרים בגדר כוח עליון, כגון תנאיי מזג אויר, שינויים בהסדרי תנועה, אילוצים של הרשויות המקומיות, סגרים, הפרות סדר, תופעות טבע ועוד. במידת האפשר יתבצעו שינויים ויוצעו חלופות ראויות לתכניות והלו"ז בהתאם לשיקול דעתם הבלעדית של צוות ההדרכה.

 • חלק מהמסעות הינם ליעדים המוגדרים כ"עולם שלישי" בהם שירותי התיירות ובטחון הפנים אינם ברמה המקובלת בעולם המערבי. שירותים אלו הינם באחריות מלאה ובלעדית של מדינות היעד ואין לפוטו Trips והמארגנים יכולת להשפיע על איכותם. לפיכך, יתכנו מצבים קיצוניים בהם ידרש טיפול בבעיה כלשהי שהינו באחריות הבלעדית של הרשויות המקומיות במדינת היעד. על הנוסעים להבין את המשמעות של הסוגיה הזו והסיכונים הרלוונטיים.

 • צוות ההדרכה יעשה את כל המאמצים הסבירים כדי לקיים את המסע כמתוכנן ולהפוך אותו למרתק, נעים, חוויתי ללא תקלות ולקיחת סיכונים מיותרים.

 • ע"מ למזער את הסיכונים, חובה לרכוש ביטוח המכסה את כלל הסיכונים שבמסע. כמו כן, חובה לעשות חיסונים לפני המסע, בהתאם ליעוץ של מרפאת מטיילים הקרובה לביתכם. ראו סעיף "ביטוחים וחיסונים".

 • בעצם ההרשמה למסעות פוטו Trips, המשתתפים מצהירים שהם מבינים את אופי המסע ומודעים לפעילויות והסיכונים שבו, ושהם כשירים לבצע אותם במלואם מבחינה מנטלית ובריאותית. כמו כן, המשתתפים מצהירים כי הם ישאו באחריות בלעדית כלפי כל נזק, בריאותי ו/או כספי, לגופן ו/או לרכושם, שעלול להגרם להם במהלך המסע.

 

6. דגשים צילומיים במסעות

 • המסעות שלנו מוגדרים כטיולי צילום ואנחנו שמים דגש מרכזי על החוויה הצילומית וכל מה שמשתמע מכך:

  • כל מסע מלווה בצלם בכיר שהינו מדריך צילום מנוסה, אשר ינחה את משתתפי המסע בכל מה שקשור בהיבט הצילומי ויעשה את המיטב כדי שהמשתתפים יחזרו עם זכרונות צילומיים המרשימים ביותר שניתן.

  • בחלק מהמסעות, צוות ההדרכה יכלול גם מדריך מקומי אשר יהיה אחראי על ההדרכה הגיאוגרפית / אנטרופולוגית / ביולוגית של המסע. מובהר בזאת כי מדריך מקומי יחשב בגדר בונוס במסעות הצילום שלנו ו/או בחלקים נבחרים של מסעות מסוימים ואין לפוטו Trips ו/או ספקי השירותים המקומיים מחויבות לכלול מדריך מקומי בכל הטיולים.

  • נתמקד בלוקיישים נבחרים ומוקפדים אליהם נגיע בזמנים הכי פוטוגניים ומותאמים לסוג הלוקיישן (זריחות, שקיעות, לילה, צהרי היום וכד')

  • יתכנו ויתורים על לוקיישנים תיירותיים מוכרים גדושים במבקרים כדי לתת דגש וזמן ראוי לאזורים יותר יפים ופחות מתוירים מחוץ למסלולים הסטנדרטיים.

  • ברוב המסעות שלנו, נחווה ימים גדושים בפעילות צילומית – מהזריחה ועד לשעות הקטנות של הלילה. נהנה מזמן מספק לצילומים בכל נקודת עניין ולא נרדוף אחר "רשימת מכולת" של נקודות תיירותיות. נהיה גמישים וניתן מקום להפתעות צילומיות וספונטניות בדרך ולא נלך "ראש בקיר" לפי התוכנית.

  • נלמד צילום בצורה מעמיקה, עם הדרכה צמודה ומשוב בזמן אמת

  • עקב הדגש שלנו על צילומים באור הפוטוגני ביותר ובהתאם לאופי המשתנה של התאורה, חלק מהארוחות (בוקר, צהריים וערב) צפויות להתקיים במוד "פיקניק בשטח" בזמנים גמישים (ולאו דווקא בזמנים בהם רובנו מורגלים לאכול בארץ), במקביל לצילומים, ע"מ לזכות בחוויה הצילומית המקסימלית.

  • פוטו Trips והמארגנים יעשו כל מאמץ לבצע את תכנית המסע במלואה וליצור את כל ההזדמנויות הצילומיות האפשריות בהתאם לתכנון. יתכנו שינויים בתכנית עקב תופעות בלתי צפויות, מידע עדכני על תופעות טבע או תרבות מעניינות. במקרים מסוימים, יתכן שלא נזכה לראות תופעות טבע או תרבות מסוימות, גם אם פורסמו בעמוד ההרשמה. על הנוסעים להבין את האופי הדינמי של מסעות מסוג אלו ואין לפוטו Trips ו/או לנותני השירות יכולת להשפיע ולהבטיח קיום תופעת טבע מסוימת ו/או צילום של חיה מסוימת ו/או מופע תרבותי מסוים, גם אם נכללו בתכנית המסע המקורית.


 • ציוד צילום

 • הדגש בפעילויות הוא על שימוש בציוד מקצועי עד כמה שניתן. מומלץ להגיע לטיולים שלנו עם מצלמות DSLR או Mirrorless בעלות שליטה ידנית בפרמטרים השונים עם מגוון עדשות מתחלפות. לחלופין ניתן להגיע גם עם מצלמות דמוי DSLR בעלות שליטה ידנית.

 • מומלץ להגיע למסעות עם אביזרי צילום נוספים, כגון חצובות, פילטרים, פלאשים ועוד.

 • לפני כל מסע ינתן יעוץ והכוונה לגבי הציוד המומלץ הרלוונטי לכל מסע.

 • ישנה אפשרות לשכור ציוד צילום בנחה לחברי קהילת פוטוטיפס מחברת LENS4RENT.

 • האחריות המלאה והבלעדית להגעה עם הציוד המתאים, כמו כן שמירה מפני גניבות והקפדה על התקינות של ציוד הצילום במהלך הטיול הינה של הנוסעים בלבד.


 • נוסעים שאינם צלמים מוזמנים גם כן באהבה, אך עליהם להבין שמסע צילום שונה באופיו מטיול סטנדרטי וכולל עצירות המותאמות לצילום בלוקיישנים מיוחדים, שינויים ספונטניים בתוכנית המשפרים את החוויה הצילומית של המסע, ויתור על אתרים פופולריים אך פחות פוטוגניים וכד'.

 

7. ציוד כללי

 • במהלך המסעות שלנו יהיה שימוש בציוד נוסף שאינו קשור ישירות לצילום, כגון - ביגוד, ציוד קמפינג, ציוד היגיינה אישי, תרופות, תיקים וכד'.

 • פוטו Trips ו/או חברות התיירות ו/או ספקי השירותים יספקו את ההמלצות הרלוונטיות לכל מסע בנוגע לציוד ההיקפי.

 • האחריות המלאה והבלעדית להגעה עם הציוד המתאים וכן שמירה על הציוד מפני גניבה והקפדה על תקינותו הינה של הנוסעים בלבד.

 

8. סוגיות רפואיות ואישיות

 • במידה וקיימת בעיה ו/או סוגיה רפואית כלשהי שעלולה לפגוע בהתנהלות תקנית של הנוסע במהלך המסע ו/או תמנע ממנו לקחת חלק בחלק מהפעילויות או בכולן, חובה עליו לעדכן את צוות המסע לפני היציאה. במקרה זה יתכן והמשתתף יתבקש להמציא אישור רפואי חתום המאשר לו את היציאה למסע. בכל מקרה של ספק, מומלץ להיוועץ ברופא לגבי כשירות המשתתפים. היעדר פניה כזו למארגנים מהווה אישור סופי ליכולת של הנוסע לבצע את המסע במלואו.

 • נשים בהריון מוקדם (עד 20 שבועות) - חובה להמציא אישור רפואי חתום באנגלית ובעברית המאשר את ההשתתפות במסע ועליה לטיסה. נשים בהריון מתקדם (מעל 20 שבועות) אינן יכולות להשתתף במסע.

 • בקשות מיוחדות

  • ניתן להגיש בקשות מיוחדות לגבי המסע בנושא כלשהו (תכנית המסע, מלונות, טיסות, הסעדה, וכד') בכתב לנציג פוטו Trips בהקדם האפשרי טרם יציאה למסע או במהלכו.

  • הבקשות יועברו לידי חברת התיירות ו/או ספק השירותים הרלוונטי בשטח. החברה ו/או הספק יודיעו טרם יציאה למסע על האפשרות לקיים בפועל את הבקשה. במידה ולא ניתן לקיים את הבקשה, המשתתף יוכל להחליט האם לצאת למסע למרות חוסר היכולת לספק את מבוקשו, על אחריותו הבלעדית. במידה והבקשה אושרה, נותני השירות בשטח הם האחראיים הבלעדיים לספק למשתתף את מבוקשו.

  • יובהר, כי לא מובטח במעמד זה להתחשב בבקשה, בחלקה או במלואה, אלא אם אושר למשתתף כי בקשתו תכובד במלואה, בכתב, לפני היציאה למסע.

  • יובהר, כי כל עלות שתתווסף לעלות המסע בעקבות הבקשה החריגה תחול על הנוסע בלבד.


 • שומרי שבת

  • חלק מהמסעות כוללים נסיעות ופעילויות במהלך סופי השבוע ולא תמיד תתאפשר שמירה מלאה על השבת לפי ההלכה. על המשתתפים להודיע מראש על הרצון שלהם לשמור שבת מבעוד מועד לנציג מטעם פוטו Trips שיעביר את הבקשה לנותני השירות והספקים בשטח.

  • בחלק מהמסעות ניתן יהיה להשאר במלון למשך השבת ו/או למצוא סידור מספק אחר ולהצטרף להמשך הטיול לאחר צאת השבת.

  • מובהר בזאת כי לא תתקיים השלמה של תכני הטיול שיופסדו עקב הרצון לשמור על השבת.

  • יובהר, כי כל עלות שתתווסף לעלות המסע בעקבות הבקשה לשמור על השבת תחול על הנוסע במלואה.


 • שומרי כשרות

  • חלק מהמסעות כוללים ארוחות במסעדות ומלונות מקומיים שאין להם תעודת כשרות רשמית. על המשתתפים להודיע מראש על הרצון שלהם לשמור כשרות מבעוד מועד לנציג מטעם פוטו Trips שיעביר את הבקשה לנותני השירות והספקים בשטח.

  • בחלק מהמסעות ניתן יהיה לספק ארוחות כשרות, בחלק מהארוחות או בכולן. המידע על האפשרויות השונות יעבור לנוסעים טרם יציאה למסע. הנוסעים יקבלו החלטה באם להצטרף למסע בהתאם לאפשרויות הנ"ל, ובאחריותם הבלעדית.

  • יובהר, כי כל עלות שאינה בגדר הסביר שתתווסף לעלות המסע בעקבות הבקשה לשמור על הכשרות תחול על הנוסע בלבד.


 • תרופות אישיות ו/או מיוחדות של הנוסעים הינם באחריותם הבלעדית של הנוסעים. חובה עליהם להגיע למסע עם התרופות הרלוונטיות. בנוסף, חובה על הנוסעים לברר לגבי חוקיות התרופות במדינות היעד ולדאוג לאישורים מתאימים במידת הצורך.

 • יובהר כי האחריות הבלעדית לדאוג לכל סוגיה רפואית של הנוסעים הינה של הנוסעים בלבד. פוטו Trips ו/או נציג מטעמה ו/או חברות התיירות והספקים אשר מפיקים את המסעות אינם נושאים בשום אחריות כלפי סוגיות רפואיות כלשהן של הנוסעים.

 

9. לינה, ארוחות והתניידות


 • במהלך המסעות נלון במקומות בעלי אופי משתנה וברמות תיירות משתנות, בהתאם לאפשרויות הזמינות בכל יעד, כגון, מלונות, לודג'ים, בתי הארחה, אירוח ביתי, אירוח משותף וכד'.

  • טווח הרמות עלול להיות רחב למדי, החל ממלונות מפנקים ברמה הגבוהה ביותר הקיימת בעולם ועד למקומות עם יכולת לספק את הצרכים הבסיסיים בלבד. מידע אודות אופי האירוח ימסר לנוסעים טרם היציאה למסע.

  • רמת המלונות ובתי האירוח נקבעת ע"י משרד התיירות המקומי ואין לפוטו Trips ו/או לספקי השירותים הנושאים שום יכולת השפעה על הגדרת רמת המלונות.

  • בחלק מהמקומות, המלונות עלולים להיות ברמה ירודה, נמוכות מהסטנדרטים המקובלים בעולם המערבי. ככלל, לינה במקומות אלו חשובה על מנת לאפשר קרבה מירבית ליעדים צילומיים נדירים, כגון לוקיישנים מיוחדים בטבע ו/או קרבה לשבטים מקומיים מעניינים.

  • ככלל, פוטו Trips ו/או חברות התיירות המפיקות את המסעות מקבלות את המידע אודות המלונות והרמה שלהם מנותני השירות המקומיים וישנם מקרים בהם לא קיימת יכולת לבחון את אמינות המידע. במידה ויהיה חוסר תיאום בציפיות שהוא מעבר לסביר, פוטו Trips ו/או חברות התיירות יעשו את מירב המאמצים כדי לשפר את חווית הלינה תחת האילוצים הקיימים בשטח. למען הסר ספק, מצופה ממשתתפי הטיולים להיות בעלי אורח רוח ויכולת הכלה של מקרים קיצוניים ונדירים בהם אין לפוטו Trips ו/או לחברות התיירות יכולת שליטה על אופי ורמת המלון.


 • הארוחות במהלך המסעות אשר נכללו בתוכנית המסע יסופקו ע"י המלונות ו/או מסעדות מקומיות ו/או משפחות מארחות בכפרים ו/או שירותי הסעדה מקומיים. יובהר, כי בחלק ממקומות הסטנדרטים של ההסעדה עלולים להיות נמוכים יותר מהמוכר בעולם המערבי.

 • איכות ותקינות החדרים והמתקנים השונים במקומות הלינה וכן איכות שירותי ההסעדה וכן טיפול בכל סוגיה רלוונטית הינם באחריות הבלעדית של הספק המקומי, בהתאם למה שהובטח לנוסעים במסגרת תכנית הטיול והצעת המחיר, כפי שמצוין בסעיף ‏4.2 בהתאם למידע שהתקבל מהספקים ע"י פוטו Trips. נציג פוטו Trips יעשה את כל המאמצים הסבירים בשטח כדי לעזור בטיפול בכל סוגיה שתווצר בנושא זה.

 • בהתאם לאמור בסעיף ‏8.3 כל בקשה מיוחדת מצד הנוסעים בקשר ללינה ו/או לשירותי ההסעדה יש להעביר מבעוד מועד לנציג מטעם פוטו Trips שיעביר את הבקשה לספקי השירות הרלוונטיים.

 • נוסע יחיד ישובץ בחדר עם נוסע אחר מאותו המין. נוסעים המעוניינים בלינה בחדר יחיד במהלך המסעות מחויבים להזמין זאת מראש, תמורת תשלום נוסף אשר יוגדר בכל מסע בנפרד.

 • יובהר כי יתכנו מצבים נדירים בהם לא תהיה זמינות של חדרים בודדים ונוסעים אשר יזמינו לינה בחדר נפרד ישובצו לחדר עם אדם נוסף מאותו המין. במקרה זה, יבוצע החזר של החלק היחסי מהטיול בו שהה נוסע בחדר עם אדם נוסף מתוך תוספת התשלום לחדר יחיד.


 • ככלל, אמצעי ההתניידות יבחרו מראש עבור כל טיול בנפרד בהתאם לשיקולים המקצועיים של צוות ההדרכה והתאמת צורת ההתניידות לאופי הטיול. צורת ההתניידות מפורסמת בתוכנית כל מסע בנפרד באתר שלנו או בתוכניות המסע השונות.

 • צורת ההתניידות יכולה להיות מבוססת על אחת מהאופציות הבאות, או שילוב שלהן: אוטובוס תיירים גדול עם נהג צמוד, מיניבוס תיירים עם נהג צמוד, מיני וואן עם נהג צמוד ו/או בנהיגה עצמית, רכב שכור עם נהג צמוד ו/או בנהיגה עצמית, רכב פרטי של המדריך המקומי, ג'יפ שכור ו/או פרטי עם נהג צמוד ו/או בנהיגה עצמית, וכד'.

 • בחלק מהטיולים ו/או לוקיישנים ידרשו אמצעי התניידות נוספים כגון - סוסים, חמורים, גמלים וכד'.

 • בחלק מהלוקיישנים יתכנו הליכות רגליות בשטח. מידע על אופי ההליכות ורמת הקושי תמסר למשתתפים מבעוד מועד.

 

10. מסמכים

 • על הנוסעים לדאוג לדרכון בתוקף לחצי שנה לפחות מתאריך החזרה מהמסע.

 • באחריות הנוסעים להודיע בהקדם על כל סוגיה או בעיה בנוגע לדרכונם או כל מסמך אחר אשר עלול להשפיע על השתתפותם במסע.

 • על הנוסעים לבחון את כלל המסמכים והחומרים לגבי המסע אשר יקבלו מפוטו Trips ו/או מחברות התיירות ו/או מספקי השירותים ולוודא שהמידע תקין ומובן וכל הסוגיות הרלוונטיות למסע ידועות.

 • במידה וישנם צעדים כלשהם הדורשים את טיפולם של הנוסעים (כגון, הוצאת אישורים מיוחדים, שינוי פרטים אישיים וכד'), האחריות לביצוע תקין ומלא של הצעדים הרלוונטיים הינה של הנוסעים בלבד.

 • למען הסר ספק, על הנוסעים לדאוג למסמכים נוספים במידת הצורך, כגון אשרות כניסה, אישורים, ויזות, תעודות מעבר וכד'. כל עלות על הוצאת מסמכים אלו ו/או טיפול בכל סוגיה רלוונטית תחול על הנוסעים, אלא אם הוגדר מראש שנושאים מסוימים יטופלו ו/או ימומנו ע"י פוטו Trips ו/או נותני השירות והספקים.

 • במידה ותווצר בעיה כלשהי בנוגע לאחד המסמכים, על המשתתף להודיע על כך במיידי לפוטו Trips ולאפשר טיפול מהיר ויעיל בסוגיה.

 

11. ביטוחים, חיסונים וקורונה

 • חובה: לרכוש פוליסת ביטוח חו"ל המתאימה לכל הפעילויות המסע, כפי שהתקבלו ע"י הנוסעים מפוטו Trips, כגון: ביטוח אישי ורפואי, ביטוח תאונות, ביטוח כבודה, ביטוח פעילות אתגרית הכולל חילוץ, ביטול ו/או הפסקת המסע, מימון שהייה עקב בידוד, טיפול בוירוס הקורונה או כל מחלה אחרת וכד'.

 • מומלץ לרכוש ביטוח נסיעות מיד לאחר ההרשמה למסע.

 • העלות הכרוכה ברכישת פוליסת ביטוח נסיעות תחול על הנוסעים.

 • באחריות הנוסעים לדאוג לקבל יעוץ מקצועי ממרפאת מטיילים בנוגע לחיסונים הרלוונטיים למסע בהתאם למדינות היעד ולבצע אותם בפועל. עלות החיסונים תחול על הנוסעים.

 • קורונה:

  • באחריות הנוסעים לוודא כי מילאו את כל ההוראות והפעולות הנדרשות בהתאם להוראות משרד הבריאות ו/או משרד החוץ הישראלי, כגון, חיסונים, בדיקות, המצאת מסמכים רלוונטיים וכד'.

  • באחריות הנוסעים לוודא כי מילאו אחר כל ההוראות והפעולות הנדרשות בהתאם למשרדים והגופים הרלוונטיים במדינות היעד, כגון, המצאת אישורי בדיקות, חיסונים, וכד'.


 • למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לביצוע כל החיסונים הנדרשים וכן לרכישת פוליסת הביטוח והטיפול בה וכן ביצוע כל ההוראות הרלוונטיות בנושא הקורונה, הן בישראל והן במדינת היעד היא של הנוסעים בלבד. יובהר, כי לפוטו Trips ו/או נציגיה ו/או חברות השירות והספקים לא ישאו באחריות כלפי אף נושא הקשור בביטוחים וחיסונים.

 

12. עלויות, תנאיי תשלום​​ ורישום למסעות

 • העלות ופירוט השירותים המוצעים במסגרת כל מסע ומסע יוצגו בדפי המידע השונים ו/או בעמוד ההרשמה באתר.

 • ככלל, תנאיי התשלום, הרישום בפועל והבטחת המקום במסעות שלנו מפורטים בנפרד בתנאים הרלוונטיים לכל מסע באתר שלנו.

 • אפשרויות התשלום הינן - העברה בנקאית, כרטיס אשראי (עד 12 תשלומים), פייפל, ביט.

 • בתשלום בכרטיס אשראי ופייפל תחול תוספת של 2.5% לעלות הכוללת לכיסוי עמלות המועברות לחברות האשראי.

 • ככלל, היציאה למסעות מותנית במינימום משתתפים.

 • ככלל, ההרשמה ושריון המקום במסעות מותנים בתשלום דמי רישום ו/או מקדמה כפי שיצוין בדף הרישום לכל מסע באתר שלנו. גביית תשלום זה מתבצעת ישירות באתר שלנו עם מספר אופציות לתשלום.

 • ככלל, יתרת התשלום תגבה מהנוסעים ע"י פוטו Trips ו/או ע"י חברות התיירות ו/או ע"י ספקי השירות בשטח, בהתאם לתנאים שיוגדרו מראש ויסופקו לנוסעים בכל מסע בנפרד.

 • ככלל, הסכום המלא למסע יגבה בין חודש לארבעה חודשים לפני היציאה למסע ע"מ לשריין את מקומות הנוסעים בטיסות, המלונות, הפעילויות השונות וכד'.

 • היתרה תחושב לפי עלות הטיול המלאה במטבע הרלוונטי (ש"ח, דולר או יורו), לפי שער המטבע ביום דרישת התשלום, בקיזוז דמי המקדמה, אשר יחושבו בהמרה מש"ח של תשלום המקדמה לפי שער המטבע ביום תשלום המקדמה, אלא אם עלויות הטיול צוינו מראש בש"ח • שינוי העלות הסופית

  • מובהר בזאת, כי העלות הסופית של המסעות יכולה להשתנות בהתאם לדרישות של ספקי השירותים, חברות התעופה, מלונות וכד' גם לאחר תשלום המקדמות ו/או דמי הרישום.

  • במידה והעלות הסופית תהיה נמוכה מהעלות המקורית, הסכום יגבה בהתאם לזמנים והתנאיים שהתקבלו אצל הנוסעים במקור, ללא אישור מפורש מצד הנוסעים..

  • במידה והעלות הסופית תהיה גבוהה מהעלות המקורית, פוטו Trips ו/או חברות התיירות יודיעו על כך לנוסעים בהודעה מסודרת. הסכום יגבה בהתאם לזמנים והתנאים שהתקבלו אצל הנוסעים במקור. במידה והנוסעים לא יסכימו לשינוי, יוכלו לבטל את ההשתתפות במסע ולקבל החזר מלא על כל תשלום שעבר מהנוסעים לפוטו Trips ו/או חברות התיירות.


 

13. ביטולים, שינויים והחזרים

 • סעיף זה כולל את תנאיי הביטולים, שינויים והחזרים הכלליים במסעות של פוטו Trips. במידה וקיימים תנאים נוספים ו/או שונים ו/או סותרים המוצגים לנוסעים בדפי המידע ו/או דף ההרשמה למסע מסוים, התנאים הספציפיים לאותו המסע הם התנאים הקובעים בכל הנוגע למדיניות ביטולים, שינויים והחזרים.


 • ביטולים / שינויים מצד המארגנים

  • במידה ומסע בוטל ע"י המארגנים בנסיבות של כוח עליון (סגר, איסור כניסה למדינה, מחלה של צוות ההדרכה וכד') יבוצע החזר לנוסעים של כל סכום אשר עבר מהנוסעים למארגנים, בקיזוז סכומים אשר סופקו לספקי השירותים השונים ואין ביכולת המארגנים לקבל עליהם החזרים, בהתאם לתנאיי הביטול מול אותם הספקים (למשל, ביטול מסע עקב סגר כללי במדינת היעד לאחר רכישת כרטיסי טיסה אצל חברות תעופה ללא דמי ביטול).

  • במידה ותנאיי המסע ישתנו מעבר לסביר לפני היציאה למסע (שינוי משמעותי בתכנית, שינוי מדינת היעד, שינוי באופי המסע, שינוי משמעותי בעלויות, שינוי בצוות ההדרכה וכד') תשלח הודעה מסודרת לנוסעים עם מהות השינויים. במקרה זה, יחשב השינוי כאילו היה חלק מהתכנית המקורית. במידה ומי מהנוסעים לא יסכימו לשינויים ויבקשו לבטל את הרשמתם יבוצע החזר לנוסעים של כל סכום אשר עבר מהנוסעים למארגנים, בקיזוז התשלומים אשר בוצעו בשלב זה לספקי השירותים השונים ואין ביכולת המארגנים לקבל עליהם החזרים, בהתאם לתנאיי הביטול מול אותם הספקים.

  • כאמור בסעיף ‏5.4, במהלך המסעות יתכנו שינויים בלתי צפויים בלו"ז, בתכנים והפעילויות השונות, במקומות הלינה, בשירותי ההסעדה וכד', בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית של צוות ההדרכה וספקי השירותים בשטח. מובהר בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם, כספיים או אחרים, בזמן המסע או לאחר סיומו בגין השינויים הנ"ל ו/או בגין שינויים בתכנים ו/או אי מימוש פעילויות או שירותים כלשהם במהלך המסע.

  • במקרים נדירים, יתכנו מצבים בהם מי מצוות ההדרכה אינו יכול להמשיך לספק את שירותיו עקב אילוצים שהינם בגדר "כוח עליון" (מחלה, פציעה, בידוד עפ"י חוק וכד'). במקרים הללו, פוטו Trips ו/או חברת התיירות המפיקה יעשו את מירב המאמצים למצוא חלופה ראויה לצוות ההדרכה על מנת להמשיך את מהלך הטיול בצורה חלקה וללא עיכובים. מובהר בזאת כי יתכנו מצבים קיצוניים ונדירים בהם לא תהיה אפשרות לממש את החלופה הראויה והטיול ימשיך עם צוות הדרכה חלקי או ללא צוות הדרכה כלל.

  • מובהר בזאת, כי הנוסעים מסכימים כי אין להם ולא יהיו בעתיד שום תביעות, כספיות או מכל סוג אחר, כנגד פוטו Trips או מי מטעמה ו/או חברות התיירות ו/או ספקי השירות, בנוגע לשירותים השונים הניתנים להם במהלך המסעות ו/או בנוגע לשינויים בתכניות ו/או ביטול פעילויות ו/או קיצור המסע וכד' בעקבות מחלה ו/או פציעה ו/או כל מקרה בעל אופי של כוח עליון הנוגע למי מצוות ההדרכה ו/או בעקבות החלטה מקצועית בשטח של צוות ההדרכה.


 • ביטולים / שינויים מצד הנוסעים

  • בביטול המסע מצד הנוסעים מכל סיבה שהיא, לפני היציאה למסע, בין אם בנסיבות של כוח עליון ובין אם מבחירה חופשית, יבוצע החזר בהתאם לתנאיי הביטול של כל מסע בנפרד.

  • ככלל, דמי רישום למסע לא יוחזרו כלל עקב ביטול השתתפות מצד הנוסעים ללא קשר לנסיבות הביטול.

  • לא ינתנו החזרים כלשהם בגין תכנים או שירותים שלא נוצלו בידיעה ע"י הנוסעים במהלך המסעות, מכל סיבה שהיא.

  • לא ינתנו החזרים על הפסקת המסע על ידי מי מהנוסעים עקב מחלה, פציעה, התנהגות בלתי הולמת או כל סיבה אחרת. מארגני המסע לא ישאו באחריות כלשהי כלפי הפסדים כספיים ו/או הוצאות נוספות הנובעות מביטול או קיצור המסע בנסיבות אלו.


 • ביטולים / שינויים בלתי צפויים

  • במקרים קיצוניים עלולים להווצר ביטולים ו/או שינויים בנסיבות שאינן תלויות בשום דרך במארגנים ו/או חברות התיירות לנוסע יחיד ו/או למספר נוסעים ו/או לקבוצה כולה, כגון – סירוב כניסה למדינת יעד, עיכוב ע"י גורמי חוק, סירוב מצד חברות התעופה להעלות נוסעים לטיסה, שינוי במדיניות הבידודים במדינת היעד וחיוב נוסעים להכנס לבידוד, מלחמה וכד'. במקרים אלו לא ינתנו החזרים כלשהם על הטיול. כל עלות אשר תתווסף לעלות הטיול בעקבות השינויים הנ"ל תחול על הנוסעים.

  • המארגנים וצוות ההדרכה יעשו את מירב המאמצים כדי למזער נזקים ולעזור לנוסעים שיתקלו בסוגיה שכזו.

 • החזרים


  • ההחזרים יבוצעו לאמצעי התשלום דרכו בוצע התשלום המקורי, או בכל דרך אחרת שתסוכם בנפרד בין המארגנים לבין הנוסע.

  • כל החזר מכל סיבה שהיא, בין אם בעקבות ביטול או שינוי מצד המארגנים ובין אם ביטול או שינוי מצד הנוסע, בין אם חלקי ובין אם מלא, יבוצע עד 90 ימים קלנדריים מיום ההודעה על ההחזר.


 • כללי

  • כאמור, ע"מ למזער את הסיכונים והנזקים, חובה לרכוש ביטוח נסיעות המכסה את כלל הסיכונים והנזקים הכלכליים והרפואיים העלולים להגרם במהלך המסע.

  • למען הסר ספק, לא תהיה למארגני המסע כל אחריות כלפי נזק בריאותי ו/או כספי ו/או כל נזק אחר אשר עלול להגרם למשתתף במהלך המסע, ולא יהיה החזר כלשהו למשתתף בנוגע לנזקים אלו.

  • באחריות הנוסעים להודיע למארגנים על כל בעיה, סוגיה או חוסר שביעות כלשהו שחלילה עלולים להווצר לפני היציאה למסעות ו/או במהלכן. על הנוסעים להודיע על כך ברגע האמת ומיד עם הופעות הסוגיה על מנת לאפשר למארגני המסע ו/או ספקי השירותים בשטח לפתור את הסוגיה ולמזער את הנזקים ממנה. על הנוסעים לפעול בתום לב ובשיתוף פעולה עם הצוות בשטח.

 

14. אחריות אישית של המשתתפים​

 • הנוסעים הם האחראים היחידים והבלעדיים להקפדה על הנושאים הבאים בכל הקשור למסעות הצילום של פוטו Trips (לפני המסעות, במהלכם ולאחריהם).


 • באחריות הנוסעים לברר ולוודא כי אין להם מניעה מלהגיע לכל מדינות היעד במהלך המסע, כגון אשרות כניסה, ויזות, וכד'.

 • באחריות הנוסעים הבלעדית לשמור על בריאות פיזית ונפשית, לשמור על הביטחון האישי ושל יתר הנוסעים, להקפיד על הוראות בטיחות בשטח, הוראות בריאותיות אישיות וכד'.

 • באחריות הנוסעים הבלעדית לשמור על הציוד האישי והציוד של יתר הנוסעים - צילום, ציוד אישי, כבודה וכד'.

 • הנוסעים הם האחראים הבלעדיים לכל אי נוחות ו/או נזק שעלולים להגרם לגוף ו/או לציוד במהלך המסעות, כגון, נזקים גופניים ובריאותיים, פציעות, מחלות, נפילות, אשפוזים, נזק לציוד צילום בפרט וציוד בכלל, גניבות, עיכובים ו/או ביטולים עקב התנהלות לא הולמת וכד'.

 • האחריות הבלעדית לטפל בנזקים הנ"ל הינה של הנוסעים בלבד.

 • כל עלות ו/או עיכוב הכרוכים בטיפול בנזקים אלו ו/או הפסדים כספיים נוספים יחולו על הנוסעים.

 • במידת הצורך, באחריות הנוסעים ביצוע כל פעולה מקדימה מונעת לכל סוגיה אישית ו/או קבוציתית שעלולה להיווצר במהלך המסעות, מכל סיבה שהיא.

 • באחריות הנוסעים להקפיד על כלל ההוראות הניתנות ע"י הצוות בשטח - זמנים, ציוד, הגעה לנקודות עניין וכד'.

 • באחריות הנוסעים להקפיד על הוראות בטיחות ו/או הכוונה בשטח של מי מצוות ההדרכה.

 • באחריות הנוסעים להקפיד על הזמנים במהלך הפעילויות, בהדרכות המקדימות והמסכמות וכד'.

  • עמידה בלוחות הזמנים במסע חיונית להצלחתו. במידה ונוסע מתעכב לאחת הפעילויות במסע מעבר לזמן סביר וללא הודעה מראש לצוות ההדרכה, יחשב כאילו ויתר על זכותו להשתתף בפעילות. במקרה זה, האחריות הבלעדית להתנהלות בשטח, לחבירה חזרה לקבוצה ו/או כל הוצאה הכרוכה בכך היא של הנוסע בלבד.


 • בחלק מהמסעות יוגדרו זמנים "חופשיים" בהם הנוסעים יסתובבו לבד בשטח. על הנוסעים להבין את כל הסיכונים הכרוכים בשהייה עצמאית בשטח ולקחת אחראיות בלעדית על הבטיחות האישית, הקפדה על הלו"ז, הכרות עם נקודת מפגש, וכד'.

 • באחריות הנוסעים לשמור על תקינות כלל המתקנים של ספקי השירות כגון – רכבים שכורים, חדרים במלונות, אביזרים וציוד עזר כלשהו וכד'. כל נזק שיגרם על ידי הנוסעים לספקי השירות בשטח, כספי או כל נזק אחר, הינו באחריות הבלעדית של הנוסעים וכל עלות שתדרש ע"מ לתקן את הנזק תחול על הנוסעים.

 • באחריות הנוסעים ליצור קשר מידי עם המארגנים ו/או צוות ההדרכה בשטח בנוגע לכל סוגיה אישית ו/או קבוצתית אשר עלולה להשפיע על ההתנהלות התקינה של הפעילות.

 • למען הסר ספק, כל תוצאה של פעולה או היעדר פעולה של מי מהנוסעים הנוגעת למסעות פוטו Trips הינה באחריותם הבלעדית של הנוסעים.

 • למען הסר ספק, למארגנים ו/או פוטו Trips ו/או חברות התיירות ו/או ספקי השירותים בשטח לא תהיה שום אחראיות לתוצאות של פעולות כלשהן של המשתתפים, כגון נזק שנגרם לציוד, פציעה או נזק בריאותי של מי מהמשתתפים וכד' , בין אם נעשו בשוגג ובין אם בזדון.

 • למען הסר ספק, למארגנים ו/או לצוות ההדרכה בשטח הזכות המלאה לנקוט בכל פעולה שתידרש על מנת לשמור על התנהלות תקינה ובטוחה של הפעילויות, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדית, בהתאם לסעיף 6 לחוק שירותי תיירות. במקרים קיצוניים, הצוות יפעל להסרת משתתפים שעלולים לסכן את עצמם ו/או משתתפים אחרים, לגרום נזק לציוד של המשתתפים ו/או הסביבה, לפגוע משמעותית בפעילויות השונות במהלך המסע וכד'. במקרים נדירים אלו, כל עלות שתתווסף לעלות המסע בעקבות שינויים אלו תחול על הנוסעים בלבד.

 

15. שימוש בתוצרים וזכויות יוצרים

 • הנוסעים הינם הבעלים הבלעדיים של זכויות היוצרים הבסיסיות לכל התמונות והתוצרים אשר צולמו והופקו במהלך הפעילויות של פוטוטיפס.

 • הנוסעים רשאים להשתמש כל שימוש אישי בכל התוצרים שהופקו במהלך המסעות, כגון, פרסום במדיות החברתיות האישיות והפומביות, פרסום בפורטפוליו אישי, השתתפות בתחרויות צילום, שליחה לעיתונות, הדפסת התמונות, וכד'.

 • שימוש מסחרי בתמונות שהופקו במסעות פוטו Trips

  • חל איסור מוחלט להשתמש בתוצרים שהופקו במהלך המסעות של פוטו Trips כל שימוש עסקי ו/או מסחרי, שאינו קשור ישירות לפעילויות קהילת פוטוטיפס, כגון, פרסום עסק צילום של הנוסעים או מי מטעמם, פרסום מסעות או סדנאות צילום או פעילויות צילום שלא קשורות ישירות לפוטוטיפס.

  • חל איסור מוחלט להעביר את התוצרים לשימוש עסקי ו/או מסחרי של גורם שלישי כלשהו, כגון, מדריכי צילום, בתי ספר לצילום, חברות תיירות וכד'.

  • תוקף הסעיפים ‏15.3.1 ו-‏15.3.2 הינו שנתיים מיום הסיום של המסע.

  • ניתן להגיש בקשה פרטנית מסודרת לשימוש מסחרי בתוצרים, בכתב. במידה ותאושר, ניתן יהיה להשתמש בתוצרים בהתאם לפרטי האישור שיינתן.


 • פוטו Trips ובית הספר לצילום פוטוטיפס שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בתוצרים של משתתפי הפעילויות כל שימוש הרלוונטי לפעילויות השונות של פוטוטיפס, כגון - פרסום התוצרים בגאווה וממקום של פרגון ליוצרים במדיות החברתיות והאתר, שימוש בתוצרים כתוכן שיווקי לפעילויות עתידיות, שימוש בתוצרים כתוכן לימודי בשיעורי המשוב, שיעורי צילום, מצגות וכד'.

 

16. פרסום המשתתפים​

 • הנוסעים מבינים כי הם צפויים להיות מצולמים במהלך המסעות ע"י צוות ההדרכה ו/או מדריכי הצילום, משתתפים אחרים בפעילות ו/או עוברי אורח זרים. חלק מהצילומים הללו צפויים להיות מסודרים ומוקפדים (כגון, תמונות קבוצתיות) וחלק יצולמו "מאחורי הקלעים" מבלי שהמשתתפים מודעים לכך.

 • עצם ההשתתפות במסעות השונות מהווה אישור לצוות פוטו Trips לפרסם את התמונות של המשתתפים בכל דרך בה הצוות יבחר לנכון (מדיה חברתית, אתר וכד') ולשיקול דעתו הבלעדית.

 • במידה ומי מהמשתתפים אינו מעוניין בפרסום פומבי של תמונותיו, יש להודיע על כך מראש (לפני ההמסע ו/או במהלכו) ובכתב לצוות פוטו Trips.

 • במידת האפשר ובהתאם לשיקול דעתו, צוות פוטו Trips ידאג שלא לפרסם תמונה לא ראויה ו/או לא מכבדת של מי מהמשתתפים ויעשה את כל המאמצים לכבד בקשות פרטניות הנוגעות לפרסום תמונות המשתתפים.

 • למען הסר ספק, צוות פוטו Trips וקהילת הצילום פוטוטיפס לא יהיה אחראי בשום דרך לתמונות ופרסומים שיבוצעו ע"י עוברי אורח זרים ו/או משתתפי הפעילויות שאינם חלק מהצוות.

 

17. חומרי הלימוד

 • המסעות שלנו כוללות הדרכות וחומרי לימוד בנושאים השונים הרלוונטיים למסעות, כגון, הרצאות מקדימות או מסכמות, הדרכות פרונטליות או אונליין, שיעורי משוב מקצועיים, חומרים כתובים פיזיים או דיגיטליים, מצגות, מסמכים, תמונות לדוגמא וכד'.

 • החומרים מיועדים למשתתפי המסעות של פוטו Trips והפעילויות של קהילת הצילום פוטוטיפס בלבד ומוגנים בחוק זכויות היוצרים.

 • למען הסר ספק - אין להעביר חומרים כלשהם (מצגות, שיעורים מוקלטים, הדרכות פיזיות או דיגיטליות, הקלטות בזמן אמת וכד') שהתקבלו ע"י הנוסעים מצוות פוטו Trips או מי מטעמו בכל דרך שהיא (מייל, הודעה, הדרכה פרונטלית) לאף גורם או צד שלישי, בין אם עוסק בתחום הצילום ובין אם לא, בתי ספר לצילום, קבוצות צילום, מדריכי צילום או צלמים חובבים, וכד' ללא אישור מפורש וכתוב מטעם פוטו Trips, שיועבר במייל בלבד, במידה ויאושר.

 

18. אחראיות כללית ומשפטית

 • הזמנת הטיסות הבינלאומיות, גביית הכספים, רישום המשתתפים בפועל והאחריות המקצועית והמשפטית על המסע כולו ועל כל חלקיו יינתנו על ידי חברות התיירות ו/או ספקי השירותים השונים שנותנות את השירותים שלהם לפוטו Trips.

 • ביצוע תקין של המסלול, ההדרכה המקומית, הנסיעות, הלינה וטיפול בפועל בכל סוגיה שעלולה להווצר במהלך המסע הינה באחריות ספקי השירות בשטח, המייצגים את חברות התיירות והספקים המפיקים את המסע.

 • למען הסר ספק, מארגני המסע, פוטו Trips, מנהלי קהילת פוטו טיפס ו/או נציגיהם, מנכ"ל קהילת פוטוטיפס, מר ויקטור זיסלין, ו/או נציג מטעמו, ו/או מדריכ/י צילום נוספים, לא ישאו באחריות משפטית כלשהי לגבי ביצוע התקין של המסע, בטיחות ובטחון המשתתפים בו ונזק בריאותי ו/או כלכלי אשר עלול להגרם במהלך המסע.

 • חילוקי דעות ו/או מחלוקות, במידה ויווצרו, בין משתתפי המסעות לבין מארגני המסע ו/או חברות התיירות האחראיות על המסע ידונו בלעדית בבתי המשפט המחוזי ברחובות בלבד, ללא קשר לאזור בו בוצע הרישום למסע ו/או אזור מגורים של המשתתף. הדין הישראלי בלבד הוא זה שיחול על כל מחלוקת ו/או חילוקי דיעות בנוגע למסעות הצילום של פוטו Trips.

 • התישנות: מובהר בזאת כי בתום 12 חודשים מיום סיום מסע הצילום, לא יהיו נוסעים זכאים לבוא אל פוטו Trips ו/או לנציגיה בכל טענה ו/או תביעה בנוגע לטיול ו/או להסכם זה. סעיף זה בא להגביל את תקופת ההתיישנות לשנה קלנדרית אחת בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

שתהיה לכולנו נסיעה טובה וחוויה מרתקת של פעם בחיים! ​ צוות פוטו Trips. ט.ל.ח

bottom of page