top of page
טיול צילום נופים בסלובניה - מאסטר קלאס

טיול צילום נופים בסלובניה - מאסטר קלאס

מה מצלמים?

נופים מרהיבים, עיירות קסומות, ערפילים מעל מרחבים פתוחים ועוד

מי מדריך?

זיוב רק ופיוטר סקשפייץ

פיוטר סשפייץ, מצלמי הנופים ובכירים באירופה, זיו ברק, צלם ומדריך צילום בכיר

מתי נוסעים?

16.10.24 עד 23.10.24

8 ימי טיול ו-7 לילות

20200311 - Costa Rica w PhotoTips - 1001-2
20200307 - Costa Rica w PhotoTips - 1447
20200312 - Costa Rica w PhotoTips - 0601
20200311 - Costa Rica w PhotoTips - 1455
20200311 - Costa Rica w PhotoTips - 1308
20200311 - Costa Rica w PhotoTips - 1006
20200311 - Costa Rica w PhotoTips - 1021
20200311 - Costa Rica w PhotoTips - 1103
20200311 - Costa Rica w PhotoTips - 0958
20200310 - Costa Rica w PhotoTips - 1524
20200308 - Costa Rica w PhotoTips - 1601
20200308 - Costa Rica w PhotoTips - 1727
20200307 - Costa Rica w PhotoTips - 1442
20200308 - Costa Rica w PhotoTips - 1323
20200313 - Costa Rica w PhotoTips - 1111
20200316 - Costa Rica w PhotoTips - 1217
20200314 - Costa Rica w PhotoTips - 1122
20200313 - Costa Rica w PhotoTips - 1745

פיוטר סקרפייץ, ויקטור זיסלין

צילומים:

כל הפרטים על הטיול

פרטים על הטיול

טיול צילום נופים בסלובניה - מאסטר קלאס

16.10.24 עד 23.10.24

טיול צילום נופים בסלובניה - מאסטר קלאס
bottom of page