top of page

"התנהלות נכונה בעסק צילום" מאת רו"ח עמירם קליין

ההרצאה תקיף את מיכלול הפעילות העיסקית מול רשויות המס והביטוח הלאומי. נתמקד בעיקר בנושאים הבאים: הקשר עם רשות המסים והביטוח הלאומי; פרוט הרישומים שחייבים לנהל על פי החוק; חשיבות הקשר עם רואה החשבון המלווה את העסק; התנהלות מול רשות המסים; כמה נרוויח בסופו של יום ?

הרישום נסגר
אירועים אחרים
"התנהלות נכונה בעסק צילום" מאת רו"ח עמירם קליין
"התנהלות נכונה בעסק צילום" מאת רו"ח עמירם קליין

זמן ומיקום

24 במרץ 2021, 20:00

https://bit.ly/PhotoTipsSubscribe

פרטי האירוע

שיתוף

לוגו חברות אשראי
bottom of page